Burobill | PUZZLING PYONGYANG

PUZZLING PYONGYANG

‘Puzzling Pyongyang’ registreert het functioneren van een stad in wat als één van de meest gesloten regimes ter wereld wordt beschouwd, Noord-Korea. Het toont een stad die een modernistische bouwtraditie op uitzonderlijke wijze combineert met nationalistische tendensen. Terwijl de noden en verlangens van de populaire massa het centrale gegeven vormen van de bouwproductie, is dit laatste ook een machtsinstrument die haar gebruiker onderwerpt aan eigen logica’s. Puzzling Pyongyang onderzoekt deze paradoxale vorm van stedelijkheid.

De tentoonstelling is het resultaat van twee opeenvolgende bezoeken aan Noord-Korea en het contact met het nationale architectuurcentrum, de Paektusan Architectuur Academie. De aldaar werkzame architecten en stedenbouwkundigen lieten zich geen moeite getroost om toelichting te geven op de ideologische en praktische aspecten van de zogenaamde Juche Architectuur. Het gaat dan om een socialistische bouwproductie met Koreaanse kenmerken. Naast de bekende monumentale stadsinrichting, boden de architecten ons de unieke kans om voor het eerst een scherp beeld te krijgen op het dagelijkse leven in Pyongyang. De tentoonstelling brengt hiervan verslag uit.

Kwangbok District huisvest ca. 100.000 mensen en is uitdrukkelijk opgetrokken in de socialistische traditie. Tegelijk vormt dit monumentale stadsdeel het theatrale decor voor het leven in Pyongyang.

In de staatsboerderij Ontchon is te zien hoe de collectieve woningbouw voor vier of meer gezinnen in onbruik raakt. In de nieuwbouwprogramma’s op het platteland wordt de voorkeur gegeven aan de traditioneel aandoend eengezinswoning met eigen hofje.

De binnengebieden in Pyongyang tonen hoe het voorkomen van congestie, aanleiding geeft tot een organisatorische hiërarchie in de stedelijke aanleg. Terwijl de monumentale, doorgaande straten verstoken blijven van elke bedrijvigheid, is alle activiteit feitelijk verplaatst naar de binnenterreinen.

Om te voorkomen dat het centrum van Pyongyang verwordt tot een zakendistrict, zijn pleinen en groenzones in overvloed aanwezig. Deze publieke ruimten functioneren zo als een stedelijk platform voor allerhande collectieve activiteiten en ideologische boodschappen.

Het interview met de planners van de Paektusan Architectuur Academie gaat dieper in op de belangrijkste stelregel van de Juche Architectuur: ‘nationalisme in vorm, socialisme in inhoud’.

Installatie, foto en video in het kader van Rotterdam Architectuurstad 2007
Tentoonstelling van 03-06-2007 tot 15-07-2007 met debatnamiddag in RAM (Rotterdam)
Het project ‘Puzzling Pyongyang’ is mede tot stand gekomen met steun van Fonds BKVB
In samenwerking met Gideon Boie en Marcel Van der Meys