Burobill | CHE

CHE

ADMINISTRATIEVE HOOFDZETEL – BOEKENWINKEL

Om maximaal licht, lucht en groen binnen te brengen in dit gebouwencomplex maakt een bestaand tussengebouw plaats voor een groene patio en wordt de lichtstraat op het dak opengemaakt en versterkt met vides tot diep beneden in het gebouw. De groene daktuin en het zichtbare onthaal zorgen samen met een logische herindeling van de 5 verdiepingen voor een open en toegankelijk gebouw aangepast aan een breed publiek.

Locatie: Brussel
Ingenieur stabiliteit: Fraeye & Partners
Ingenieur technieken: Bureau Bouwtechniek