Burobill | DE BUURT

DE BUURT

WEDSTRIJDONTWERP LAGERE SCHOOL

De uitbreiding bestaat uit 4 klaslokalen en een polyvalente zaal. De ambities van de school zijn deze van een brede school maw de infrastructuur van de school dient opengesteld te worden naar zijn omgeving. De polyvalente zaal wordt achteraan de site ingepland om de zaal te kunnen ontsluiten naar het naastgelegen park. Het doel is de kinderen een zo groen mogelijke speelplaats te bezorgen in de vorm van een speeldak met zicht op Brussel. Er zijn 2 varianten uitgewerkt die elk afgetoetst dienden te worden aan het pedagogisch project van de school.De ‘gelijkvloerse’ variant: met alle klaslokalen op 1 niveau. De L-variant: de klaslokalen worden gestapeld en er is meer licht in de klaslokalen. Beiden met een groen speeldak.

Ingenieur Stabiliteit: Arthur de Roover
Ingenieur Technieken: