Burobill | DE HOUTEN LOPER

DE HOUTEN LOPER

INRICHTING VAN RESTAURANT

Een zijpaviljoen van het districtshuis in Deurne zal omgevormd worden tot ontvangstruimte bij plechtigheden. Deoude toegang wordt opnieuw gebruikt en het paviljoen opent zich naar de omgeving dmv nieuwe opengaande geveldelen en een groot terras. De centrale zone van het paviljoen zal de houten loper worden die van de entrée tot achteraan (de keuken) zal doorlopen. Hieraan gekoppeld zijn functionele meubels (cfr. oorspronkelijke houten balustrades tussen kolommen)

Opdrachtgever: Stadsontwikkelinsbedrijf AG Vespa
Locatie: Deurne