Burobill | Impasse Verte – Het verhaal van de verdwenen impasse

Impasse Verte – Het verhaal van de verdwenen impasse

Wedstrijdontwerp voor 5 woningen en 4 transitwoningen in de Marollen te Brussel.

De site is gelegen in de Marollenwijk, een van de oudste buurten van de stad Brussel. Deze wijk biedt een schat aan historische anekdotes, gebeurtenissen en plekken die in het collectieve geheugen van de Brusselaar gegrift staan. Tot 1955 was op de site van dit wedstrijdontwerp een Brusselse impasse aanwezig, de Impasse des Merciers/Kramersgang. In dit wedstrijdontwerp herstellen wij de oorspronkelijke impasse op een hedendaagse manier. Ook willen wij een antwoord bieden op de historische problematiek van de oude impasses enerzijds en het gebrek aan licht en lucht in de grotere projecten anderzijds.

Site
De site kan opgesplitst worden in meerdere deelgebieden met elk hun eigen karakter. Deel A is volledig bebouwd en wordt ingenomen door kantoren en werkplaatsen van het OCMW. Deel B is een lange, smalle onbebouwde strook, eigendom van de Stad Brussel. Deze geeft uit op een binnengebied dat momenteel gebruikt wordt als speelplaats van de kleuterschool van de school Baron Steens. Een laatste deelgebied is de halfondergrondse slaapzaal van de school, centraal gelegen op het terrein, waar bovenop ook gebouwd kan worden.

Openbare ruimte
De Marollenwijk heeft een tekort aan kwaliteitsvolle openbare ruimte. De gelijkvloerse verdiepingen van grotere gebouwen moeten, volgens ons, in dialoog staan met de wijk of de wijk op een positieve manier leven inblazen. In dit ontwerp wordt de volledige begane grond ingericht als een publieke ruimte met een groen karakter. Deze nieuwe ‘impasse’ is volledig integraal toegankelijk en door de zwevende volumes ook bereikbaar voor de brandweer tot achteraan op de speelplaats. Ze krijgt een specifiek karakter door de betonnen bogen, die verwijzen naar de vormgeving van de historische impasses en voor een barrière zorgen tussen de publieke en privatie zone.

Breed gebruik sporthal
Aan het einde van de publieke ruimte bevindt zich de sporthal van de school. In dit ontwerp wordt een nieuwe ingang voor het extern publiek voorzien. Dit toegangsgebouw herbergt zowel het sanitair voor de mindervaliden als de berging van de sporthal. Van hieruit krijgt men rechtstreeks toegang naar de kleedruimtes in de kelder. Op deze manier moet men niet via de sportzaal zelf en worden de sportactiviteiten die op dat moment plaatsvinden niet gestoord. De gang wordt gegraven naast de bestaande funderingen, waardoor ze een specifiek karakter zullen krijgen. Op die manier geven ze een inzage in de historiek van het beschermde gebouw.

Circulatie bewoners
De circulatie voor de bewoners van de appartementen en de transitwoningen is gescheiden van het publiek toegankelijke deel van de nieuwe impasse. De bewoners kunnen aan de straatzijde onder het kleine ingansportiek de helling naar boven nemen. Hierna vindt elke bewoner gemakkelijk zijn weg naar zijn/haar appartement. (zie schetsen volgende pagina)

Collectieve ruimte
Naast kleinere private en een ruime publieke buitenruimte, worden er voor de bewoners ook collectieve buitenruimtes gecreëerd. Deze staan rechtstreeks in verband met hun dagelijks leven en geven de mogelijkheid van gevarieerde sociale en culturele ontmoetingen voor verschillende soorten publiek. Zowel het dak van de berging, die zich bevindt op het dak van de slaapzaal, als het dak van het OCMW worden voor deze doeleinden ingericht.

Volumes woningen
De appartementen die verhuurd zullen worden door de stad Brussel worden aan de straatzijde ingepland op de verdiepingen, volgens de regels van de GSV. Ze vervolledigen het huizenblok aan de straatzijde en vullen de huidige leegte in de gevelrij in. De transitwoningen worden ingepland achteraan op het terrein tegen de blinde gevel van het naastgelegen OCMW gebouw als referentie naar de oorspronkelijke arbeidershuisjes die aanwezig waren aan de impasse.

Oorspronkelijk was er slechts 1 toegangspoort tot de Impasse des Merciers. In ons ontwerp creëren we twee toegangen tot de site met elk een heel eigen karakter. Op deze manier kan iedereen onafhankelijk en in de juiste sfeer binnenkomen.

Dit ‘plein’ bereikbaar via de helling vanaf de straat fungeert enerzijds als een ontmoetingsruimte voor de verschillende bewoners van de site en anderzijds als de verdeler naar de verschillende bouwblokken. Van daaruit heb je overzicht over de site. De plek nodigt uit om te zitten en kan eventueel zelfs aanzetten tot een kleine bbq.

Oase van rust
Door de inplanting van de slaapkamers aan de achterzijde van het gebouw aan de hoogstraat en de transitwonongen op het einde van het perceel, vormt het nieuwe ontwerp een oase van rust te midden van een drukke omgeving.

 

INFO

Opdrachtgever
Grondregie van de stad Brussel
Locatie
Brussels
Oppervlakte
Built surface: 945 m² – Outer surface: 1 020 m²
Ontwerp
2020
Fase
Competition – 2nd place
Team
Burobill – ZAmpone architectuur