Burobill | HS CIRCUSBOX

HS CIRCUSBOX

HAALBAARHEIDSSTUDIE

De VZW Zonder Handen en de Brussels Boxing Academy geloven beide in het idee dat samen investeren in gezamelijke infrastructuur verrijkend kan zijn voor beide organisaties. Deze intentie tot samenwerking werd geprojecteerd op het pand gelegen in de Moutstraat 26 te 1000 Brussel. Hun verenigde (financiële ) krachten zouden hun droom van een uitbreiding van hun infrastructuur moeten mogelijk maken.
Er zou een sportieve & culturele ontmoetingsruimte kunnen ontstaan in het hartje van Brussel die open staat voor elke Brusselaar, groot & klein.
Momenteel staat het gebouw leeg en is er 1 maand uitstel van de betaling van huur totdat de beslissing over de bestemming van het gebouw is genomen. Deze tijdsdruk bepaalde ook de timing van deze haalbaarheidsstudie.

DEEL 1 van dit onderzoek/deze haalbaarheidsstudie tracht BUROBILL het programma van eisen te inventariseren voor zowel vzw Zonder handen als the Brussels Boxing Academy om dit vervolgens trachten te projecteren op het pand gelegen in de Moutstraat 26 te 1000 Brussel. In eerste instantie bevat dit deel een onderzoek naar de bestaande toestand van het pand ttz de bouwfysische toestand, zijn geschiedenis, zijn structurele gezondheid en de inventarisatie van de bestaande oppervlakte. Dit gebeurde aan de hand van een plaatsbezoek van zowel het architectenbureau als van het ingenieursbureau. Alsook werden er plannen van het gebouw opgezocht in het archief en deze werden samen met de gegevens van de opmetingen ter plekke, gedigitaliseerd om als basis te dienen voor het onderzoek. Ook werd er een afspraak gemaakt met stedenbouw van de Stad Brussel om de vergunbaarheid van eventuele uitbreidingen en functiewijzigingen na te gaan.
In tweede instantie bevat dit deel van de studie het grafisch vertaalde programma van eisen dat aangeleverd werd door de verantwoordelijken van VZW Zonder Handen & BBA. Zij spraken hun expliciete wensen inzake afmetingen van de benodigde ruimtes uit. Een ruimte – relatie schema werd opgemaakt om de relaties tussen de verschillende ruimtes van de 2 organisaties te duiden.
In derde instantie werden x-aantal verschillende scenario’s opgesteld om het programma van eisen al dan niet in de bestaande bebouwing te projecteren. Deze scenario’s doen nog geen enkele architecturale uitspraak maar onderzoeken de haalbaarheid van het combineren van de verschillende ruimtelijke eisen binnen de bestaande bebouwing.
De resultaten van dit eerste deel werden gepresenteerd in aanwezigheid van vertegenwoordigers
van de VZW Zonder Handen, BBA , VGC & het kabinet. De conclusie na deze vergadering was dat beide organisaties niet in het bestaande gebouw geraken zonder ingrijpende verbouwingswerken en een aanzienlijke projectkost. Hier komt bij dat wanneer
er voor een verbouwing /uitbreiding gekozen wordt er een aanzienlijke periode zal zijn die overbrugd dient te worden , vooral financieel, waarin het gebouw niet gebruikt kan worden owv vergunningstermijnen en verbouwingswerken.

DEEL 2 van deze studie omvat het uitwerken van 2 soloconcepten : 1 scenario van VZW Zonder Handen op basis van een door hen
aangeleverde schets waarbij de infrastructuur ook opengesteld zou worden naar dagpartners toe, zoals scholen uit de buurt en andere sportieve /culturele organisaties. Het andere scenario voor BBA is tweeledig : aan de ene zijde stelt BBA dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur te bewaren en aan de andere zijde is BBA ook op zoek naar een financiering voor het exploiteren van dit gebouw om het eigenaarschap ervan te kunnen dragen. 2 verschillende invullingen van het gebouw voor BBA (met en zonder verhuur van woningen) worden uitgewerkt.
Dit deel van de studie bevat een eerste planprojectie van de gevraagde soloconcepten zonder daarom in het detail uitgewerkt te zijn. Op basis van deze planprojecties werden er basisramingen gemaakt op basis van de verschillende oppervlaktes.