Burobill | Inkom Sint-Ferdinand Lummen (2° laureaat)

Inkom Sint-Ferdinand Lummen (2° laureaat)

Op vraag van het Sint-Ferdinandinstituut in Lummen maakten wij een schetsontwerp voor de inkom van de instelling met volgende uitgangspunten :

1. Een VEILIGE, GROENE en HERBERGZAME autovrije inkomzone

In de huidige situatie is de inkom zeer onherbergzaam en niet uitnodigend. Ons insziens komt dit omdat er geen veilige oversteekplaats is om tot aan het huidige inkomgebouw te gaan.

Wij stellen dan ook voor om een zebrapad aan te leggen vanop de parking aan de overzijde van de straat om veilig de straat te kunnen oversteken.

De omgevingsaanleg voor het gebouw bestaat momenteel enkel uit asfalt waarop elk moment auto’s af en aan kunnen rijden.

Een deel van het voorzien budget wil BUROBILL gebruiken om de zone voor het gebouw in te richten met halfverharding en groenperken alsook om enkele hoogstammige bomen te voorzien. Zo wordt het binnenkomen bij O.C. SInt-Ferdinand eerder een aangename korte wandeling doorheen het groen.

Wij vinden het het zeer belangrijk is om de mensen op een fijne manier naar binnen te loodsen en dit vanaf het moment dat ze hun auto’s geparkeerd hebben of hun fietsen gestald. Deze groenaanleg zal ook de huidige letterlijke ‘harde ‘ uitstraling van de instelling verzachten.

2. DUIDELIJKe signalisatie en ONTMOETINGsplaats

In de zone voor het gebouw zal een duidelijke signalisatie aangebracht worden op een element in de strook voor het gebouw. Hier wordt ook een klein bankje voorzien zodat er ruimte is voor ontmoeting tussen personeel,bezoekers,etcera…zonder dat er rekening moet gehouden worden met voorbijrijdende auto’s.

3.TOEGANKELIJK voor mindervaliden

Wij kiezen er resoluut voor om het huidige inkomgebouw af te breken. Het is verouderd en we denken dat het veel kostenefficiënter is om het af te breken en te vervangen door een grote glaspartij, die veel licht binnenlaat en een mindervalidenhelling, die tegen het gebouw ligt. Er is ook een grote toegangstrap voorzien.

4.HERKENBARE inkompartij

Wij voorzien een grote beglaasde gevelopening op de plaats waar de voorbouw stond in de vorm van een ‘huis’. Deze herbergzame vorm verhoogt de herkenbaarheid en verlaagd ons insziens de drempel. Op deze glaspartij zien wij ruimte om een deel ervan te gebruiken in het kader van kunstintegratie. Wij stellen een moderne versie of bewerking van de oude glas-in-lood-ramen voor.

5.Luchtige, huiselijke wachtzaal met zicht aan 2 zijden

De wachtzaal wordt zo voorzien in het nieuwe plan dat hij aan beide zijden licht krijgt en zicht heeft op de omgeving. Hij kadert in een luchtig en huiselijk interieur waar privacy en openheid in een delicaat evenwicht zijn.

6.Praktische & luchtige kantoren met veel licht

De kantoren worden zo ingericht dat elk kantoor grenst aan een buitenraam zodat deze kunnen verlucht worden en kunnen genieten van veel licht.De meubels die voor de inrichting zorgen bepalen de maximumhoogtes van de wanden om zoveel mogelijk beglaasde delen te kunnen hebben aan de bovenzijde van de wanden om overal voldoende licht te krijgen en visuele relaties te creëren.

7. Mogelijkheid tot ontmoetingen

Bij de inplanting van de personeelsrefter is er ook getracht om ruimte te creëren voor ontmoetingen. Zo worden gangen meer dan enkel circulatieruimtes maar kunnen ze ook aanleiding zijn om met elkaar te praten.