Burobill | DIAMANT

DIAMANT

Uitbreiding eengezinswoning in Antwerpen

Het kleine en gezellige karakter van de woning uit de nood aan zowel extra ruimte bij het toekomen als aan extra slaapruimte voor het jonge gezin. Het ontwerp vertaald zich in een ‘tweede nieuwe gevel’ die schuin naar achteren springt en visueel doorloopt tot op het nieuwe derde niveau. Hierdoor verschuift het toekomen langs de huidige voordeur naar de zijdelingse inham die op deze manier ook plaats voorziet voor het stallen van fietsen. Het transparante karakter ervan op straatniveau zorgt voor sociale interactie met de straat maar beperkt toch de inkijk. De nieuwe gevel geeft door het schuin trekken ervan vorm aan het bijkomende volume dat de slaapkamer van de ouders, een klein badkamertje en een bureau omvat. Het kleine stuk plat dak dat hierdoor ontstaat fungeert als groendak en werkt zo mee aan een groenere stad met meer biodiversiteit. De verschuiving heeft als bijkomend voordeel de zon dieper te laten binnenvallen voordat ze onder gaat. Zo kan het gezin tot in de late avond nog genieten van dat laatste stukje direct zonlicht.