Burobill | Jeugdlokalen Rupelmonde

Jeugdlokalen Rupelmonde

WEDSTRIJDONTWERP

Ik speel, dus ik ben

Spelen doen we sinds de oertijd. Tienduizenden jaren lang waren kinderen vrij om te spelen zoveel ze wilden en waar ze wilden. Kinderen die spelen, denken zelf na. Ze trainen hun fantasie en motivatie. En ze leren samen te werken, op gelijke voet.

In onze visie voor het ontwerp van de jeugdlokalen op deze site, wordt de behoefte aan spel niet onderdrukt , maar ontketend.

Het moet een plek zijn waar kinderen zélf de dienst uitmaken en hun dromen en verbeelding werkelijkheid maken.

Blote voeten

Spelen doen we in de natuur en mét respect voor de natuur. Wij willen in ons voorstel de bestaande landschappelijke kwaliteiten bewaren en hand in hand laten gaan met het functioneren van de jeugdlokalen. We spreken hier over de grote rij lindebomen aan de zuidkant, maar ook de wilgen centraal op het terrein , de aangelegde bermen aan de randen van het terrein, de uit­zichten naar de andere rondomliggende landbouwgronden en de kastanjebomen aan de overzijde van de straat.

Wij willen geen kale bouwwerf waarna het jaren duurt vooraleer er terug gras en bomen groeien. Zoveel tijd hebben onze kinde­ren niet.

Vrije uitloop

Ons ontwerp voor de inrichting van de site is vrij , maar niet vrij­blijvend. Er is een lichte, maar cruciale structuur die stimuleert en provoceert, bemoedigd en begeleid.

Wij wensen zo weinig mogelijk impact te hebben op het terrein en hebben daarom het programma opgesplitst : 3 compacte paviljoenen structureren de site en laten alle ruimte vrij om te spelen.

Doen we het zelf?

De wensen van de gebruikers zullen bepalen hoe dit project er uit zal zien, waar de paviljoenen zullen staan en hoe deze er zullen uit zien. Wij willen tijdens het ontwerpproces , workshops organiseren met de toekomstige gebruikers. Zo kunnen ze zich de paviljoenen toe-eigenen.

De basis van elk paviljoen bestaat uit een constructief grid dat alle vrijheid naar indeling en openingen toelaat.

We zien het als een soort bouwdoos met verschillende bouwele­menten zoals : een logo, vlaggenmast, een glijbaan van op de verdieping, ankers in de buitenmuren voor allerlei toepassingen, een klimmuur, een vlak op het dak, een eigen waterton, enzo­voort.

Elke groep kan zijn eigen gebouw een eigen identiteit geven.

PROJECTUITLEG

Elk speelpaviljoen (1) – (2) wordt in samenspraak met Scouts en Chiro ingeplant zodat elk paviljoen optimaal kan genieten van zijn oriëntatie, privacy en de omgeving. De paviljoenen hebben rondom rond zichten op het groen als natuurlijk decor om te spelen.

Het polyvalente paviljoen (3) omvat de polyvalente speelzaal (4) zal met bergingen (5) en sanitair (6) en zal het dichtst bij de straat gesitueerd worden. Zo kan het laden en lossen op een eenvoudige manier gebeuren.

Het sanitair (6) is bereikbaar voor zowel de gebruikers van de zaal van binnenuit alsook voor de Scouts en Chiro van op de site.

De grote zaal (4)zorgt voor een aangenaam doorzicht van de straat naar het terrein.

De hoeveelheid fietsenstalling (7) wordt verdeeld over de site : 2/4 bij het polyvalente gedeelte, . bij de andere paviljoenen. Zo kunnen kinderen met hun fiets tot tegen hun lokaal.

Ook de overdekte buitenruimte (8) is verdeeld over het terrein en gekoppeld aan elk speelpaviljoen in de vorm van een open flexruimte. Dit creëert een extra mogelijkheid om apart te schui­len bij regen en activiteiten te organiseren, los van de gemeen­schappelijke polyvalente ruimte aan het straat.

INPLANTING / ORIËNTATIE

Het polyvalente paviljoen vooraan aan de straat zorgt voor een logische afscheiding van de spelende kinderen van de straat en kan volledig ten dienste van externen gesteld worden, zonder de rest van de jeugdwerking te storen. Nu is het sanitair in 1 ge­heel voorzien aan deze zaal maar dit kan eenvoudig veranderd of opgedeeld worden.

Bij elk paviljoen hoort een overdekte buitenruimte. De overdekte buitenruimte aan de polyvalente zaal kan tevens gebruikt wor­den voor grotere activiteiten. Elke buitenruimte is gelinkt aan een groot open speelveld (9).

Bergingen en sanitair zijn in alle paviljoenen naar het noorden georiënteerd, ramen en openingen naar het zuiden om zo te genieten van de zonnewinsten.

PAVILJOENARCHITECTUUR

De verschillende paviljoenen zijn eenvoudig en compact. Het zijn efficiënt uit te voeren nieuwbouwvolumes die los van elkaar staan, wat budgetbeheersing makkelijk maakt.

Op plan is elk paviljoen een rationeel grid. Wij hebben in ons voorstel een versie getekend waarbij wij denken dat er aan het programma voldaan wordt maar dit is slechts een mogelijk voorstel.

Dit concept leent zich tot variërende invullingen. Het zijn gene­rieke binnenruimtes die de tijd doorstaan en verschillende ge­bruiken aankunnen. Bij toekomstige noden kunnen tussenmuren worden gewijzigd.

Deflexibiliteit, ingebouwd in het voorgestelde architecturale concept, lijkt ons de voorwaarde om dit project uit te bouwen tot een interessant avontuur

TERREINAANLEG

Het terrein wordt gezien als een landschap waar allerlei activitei­ten kunnen plaatsvinden.

Elk speelpaviljoen sluit aan bij een open grasveld waar de for­matie of vierkant kan worden gevormd aan het begin en einde van elke zondagactiviteit.

Eventueel extra grond van de funderingen kan gebruikt worden voor het maken van speelheuvels, naast de reeds bestaande niveauverschillen. Tribunes kunnen op deze heuvels worden gemaakt.

De reeds volgroeide bomen zullen klimbomen worden, of ge­bruikt worden om kampen tegen te bouwen. We willen graag de site vollediginventariseren, stenen, houten balken, aarde of andere elementen integreren in het ontwerp.

Vooralle leeftijden zullen er geschikte ruimtes zijn. De kleinsten zullen graag met het gerecupereerde water van de daken spelen, de middelste groepen zullen misschien liever klimmen en tussen de bomen spelen en de oudsten misschien weer liever iets anders.