Burobill | KANAL ALBERT

KANAL ALBERT

ONDERZOEKSPROJECT NAAR DE VERGETEN RUIMTES VAN HET ALBERTKANAAL

De aanzet van het onderzoek werd opgenomen in de publicatie Ruimteregie in Limburg. Een boek dat tot stand kwam door Atelier Limburg Europa (Architectuurwijzer en BAVO).

‘Ruimteregie’ is een nieuw woord dat past bij de ambitie van Limburg. Gezamenlijke uitdagingen worden bovenlokaal aangepakt, om zo te komen tot duurzame ruimtelijke winst. Deze werkbundel legt verslag neer van het eerste werkjaar van Atelier Limburg Europa.