Burobill | Day care centre Bronsstraat and renovation Huis van de Kunstenaar

Day care centre Bronsstraat and renovation Huis van de Kunstenaar

Architectuur wedstrijd i.s.m. Macobo (technieken, BIM en structuur), kunstintegratie: Benoît van Innis

TUSSEN STAD,GEBOUW EN KANAAL / TUSSEN VERLEDEN, HEDEN & TOEKOMST

De Bronsstraat is een strategische plaats waar de Wayezstraat met het kanaal van Charleroi kan verbonden worden. Ze kan zorgen voor een stedelijk perspectief in de richting van het water.  Bouwen op de aangeduide site is dus geen gewone vervollediging van een huizenrij, met enkel referentie naar de plek zelf, maar een betekenisvolle verdichting van de Bronsstraat als geheel in verbinding met het kanaal. Het ontwerp is ons inziens dan ook verplicht in te zetten op het maken van een gezamenlijke plek voor buren, het Huis der Kunstenaars, de omringende scholen, de buurt en de gemeente.

Het gebouw dient zich flexibel te programmeren naargelang de noden van zijn omgeving, doorheen de jaren, maar evengoed doorheen elke individuele dag. Met de realisatie van dit project ontstaan kwalitatieve openbare ruimten (artistiek traject) en aanbod voor de kinderen van de wijk en de school, en krijgt de Bronsstraat een nieuwe elan.

Het verhogen van de zichtbaarheid van het Huis der Kunstenaars naar de buurt toe is één van de doelstellingen van deze opgave.  Het nieuwe kunstwerk dat voorzien zal worden op de blinde muur van het Huis zal de mensen oproepen van in de Wayezstraat. De bouw van een tentoonstellingszaal van 60 m2 die openstaat naar de wijk, de kunstenaars en de bewoners , zal ervoor zorgen dat deze ruimte kan worden toegeëigend door de buurt en de verschillende kunstenaars. Ons ontwerp voor het kinderdagverblijf is niet alleen in harmonie uitgewerkt met het Huis der Kunstenaars maar wil ook de achterliggende school niet volledig afsluiten van zijn omgeving. Het nieuw ontworpen gebouw speelt in op de schaal van zijn omgeving en wil via de aanleg van buitenruimtes rondom ook graag de verbinding maken met andere open ruimtes zoals de speelplaats van de school en de publieke zone van de Bronsstraat zonder in te boeten aan veiligheid en privacy. 

PROGRAMMA

Voor de renovatie van het Huis van de kunstenaars (592 m2) kiezen wij voor het scenario met kunstenaarsateliers ingericht op zolder, en stockage in de kelder van het gebouw. Dit geheel wordt ontsloten door een verbindingsgebouw met trap en lift (55 m2 grondoppervlakte) dat ook het nieuwe kinderdagverblijf (640 m2 netto) bedient. De gevraagde tentoonstellingszaal voor het Huis van de Kunstenaars (60 m2) wordt ingepland op de eerste verdieping in het volume van het kinderdagverblijf maar kan apart ervan functioneren dus ook buiten de openingsuren van het KDV.

 

De gevels van het nieuwe kinderdagverblijf laten de ritmiek zien van de dragende betonnen kolommen van het gebouw. Deze lijnen worden vormgegeven als een verwijzing naar de arrière corps, die zo typisch zijn voor het type en tijdperk van de omliggende bebouwing

ORGANISATIE HUIS VAN DE KUNSTENAARS

Op het gelijkvloers bevindt zich de algemene toegang van zowel het kinderdagverblijf als het Huis van de Kunstenaars. Door middel van een sas komt men het circulatiegebouw binnen waar men kan kiezen welke richting men opgaat.  Het gebouw is iets verder van de straat af ingeplant om een klein voorplein te creëren dat een meerwaarde betekent op schaal van de straat. Een grote luifel markeert de inkom en maakt de verbinding tussen alle gebouwen en zorgt ervoor dat alle bezoekers droog het gebouw inkunnen.

Voor de renovatie van het HVDK (592 m2) kiezen wij voor het scenario met kunstenaarsateliers ingericht op zolder, en stockage in de kelder van het gebouw. De gelijkvloerse verdieping van het Huis van de Kunstenaars is volledig op hetzelfde niveau gebracht ttz. + 0.58. (Het huidige niveau van het merendeel van het gelijkvloers.) Dit wil concreet zeggen dat de hele gelijkvloerse verdieping toegankelijk is vanuit het sas en via de lift. Op straatniveau kijken we in het Huis van de Kunstenaars. De bestaande deur wordt letterlijk opengezet en een groot nieuw raam wordt in de opening gezet om het Huis open te plooien naar de straat. 

 

BREED GEBRUIK

De nieuwe expozaal van het Huis van de Kunstenaars op de eerste verdieping, is rechtstreeks toegankelijk vanuit de trappenhal met lift.  Hij is zo opgevat dat hij apart van het kinderdagverblijf kan functioneren maar ook samen met de kribbe.  De keuken van het KDV ligt aan de zaal zodat het ook mogelijk zou zijn om deze in te zetten bij recepties of andere evenementen in de expozaal. Voldoende aandacht wordt geschonken aan flexibiliteit en veiligheid. Aansluitend aan de exporuimte ligt in de voorgevel een terras. Wij zien dit terras als een bijkomende plaats om bijvoorbeeld beelden te exposeren, en op die manier de activiteiten van het Huis open te plooien naar de omgeving.

ORGANISATIE KDV

Op het gelijkvloers van de kribbe zijn er 2 leefgroepen ingepland aan de linkerzijde van het perceel in relatie met de straat en de binnenzijde van het bouwblok. De andere 2 gevraagde leefgroepen liggen op de bovenste verdieping met tussenin de verdieping die de personeelslokalen, het technisch lokaal en de expozaal herbergt.

Wanneer men de kribbe binnengaat komt men in een open ruimte terecht voor het onthaal. Hier kan men de buggies achterlaten.

Om de veiligheid van de kinderen van de crèche te garanderen kan gedacht worden aan een badge-systeem voor ouders en personeel aangezien de circulatie wordt gedeeld met die van het Huis van de Kunstenaars.

LEEFRUIMTES / BUITENRUIMTES

Elke leefruimte grenst aan een buitenruimte, al dan niet half-overdekt tegen overmatige bezonning. De gekoppelde leefruimtes kunnen open gezet worden zodat ze bijvoorbeeld tegen sluitingstijd kunnen functioneren met de helft van het personeel. Vanuit de verzorgingsblok is er een overzicht over de hele ruimte. Ook is de wand tussen leefruimte en buitenruimte maximaal beglaasd om toezicht te vergemakkelijken en letterlijk binnen en buiten te verweven. Voldoende aandacht zal besteed worden aan het aanbrengen van signalisatie op het glas zodat kinderen zien wanneer de deuren open of gesloten zijn. Wij verwijzen hiervoor naar een onze gerealiseerde referentie van het kinerdagverblijf Nieuw Kinderland waar wij beroep hebben gedaan op Benoît van Innis. Dat zouden wij in dit project ook terug doen. Zie verder onderdeel kunstintegratie.

Op het gelijkvloers wordt achteraan de moestuin van de achterliggende school opnieuw georganiseerd , aansluitend aan speelplaats.

Er is ook een rechtstreekse doorgang hiernaartoe doorheen het inkomgebouw. De bestaande brandevacuatiemogelijkheid voor het Huis van de Kunstenaars blijft behouden.