Burobill | Licht en stilte

Licht en stilte

Katholieke Universiteit Leuven, vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development, Kristien Vanmerhaeghe en Karel Deckers, Architectuur Campus Sint-Lucas Brussel

Partnerschool: BS Hendrik Conscience GO! Gustave Latinislaan 100, 1030 Schaarbeek

In complexe stedelijke omgevingen zoals Brussel is de aanwezigheid van licht en stilte een cruciaal gegeven. Door de dichte en hoge bebouwing ontbreekt het de bewoner aan natuurlijk licht, zowel in de straten als in de interieurs van huizen en appartementen. Schaduwplekken of de overdreven dispersie van artificieel licht geven een vermeend onveiligheidsgevoel en/of ontregelen menselijk bioritme. Te veel en te weinig licht grijpt dus rechtstreeks in in de kwetsbare en beschikbare leefwereld van opgroeiende kinderen, zeker voor kansarme kinderen. 

Licht in de publieke ruimte is complementair aan de ervaring van stilte op een bepaalde plek. Als de juiste licht-ingrediënten (kunstlicht, schaduw, reflectie door water, zonnewering, doorzichten……) op het juiste moment en tijd aanwezig zijn kan er een soort luwteplek in de stad ontstaan waar ‘negatieve’ stedelijke ervaringen (duisternis, lawaai) worden verzacht. Door het verbinden van deze luwteplekken kan de publieke ruimte van Brusselse kinderen uitgebreid worden. Deze luwteplek is niet ‘anti-stedelijk’ van karakter maar betreft een andere vorm van stedelijkheid. 

Hoe kunnen we dus soelaas bieden, verlichten en verzachten in de woon-en speelomgeving van opgroeiende kinderen? Hoe kunnen we deze verlichte luwteplekken introduceren? Kunnen we door de kracht van licht een kwalitatieve vorm van stilte introduceren? Het project stelt de leerlingen in staat om blijvend nieuwe aspecten in hun leefomgeving te herkennen en te ontdekken.

Met professionele kennis op vlak van architectuur en de Brusselse stedelijke context zullen Karel Deckers en Kristien Vanmerhaeghe dit project leiden. Beiden wonen en werken in Brussel en zijn reeds meer dan 10 jaar docent bij de KU Leuven. Zij zullen de workshops zowel inhoudelijk als praktisch voorbereiden in overleg met de leerkrachten van de lagere school. De kinderen hun ontwerp capaciteit zal aangewakkerd worden en een teamwork spirit wordt ontwikkeld. De wekelijkse workshops verhogen hun bewustzijn en gevoeligheid voor licht en ruimte in de stad. 

De samenwerking met de Basisschool Hendrick Conscience steunt op een wederzijds respect en vertrouwen van kennis. De leerkrachten hebben een specifieke pedagogische aanpak met ontwikkelingsdoelen, leerplannen en eindtermen die moeten gehaald worden. Zij zullen er op toezien dat hier rekening wordt mee gehouden. De leerkrachten kennen de leerlingen door en door en zullen Karel en Kristien bij staan tijdens de workshops die in overleg worden ingepland.