Burobill | NIEUW KINDERLAND

NIEUW KINDERLAND

LAGE ENERGIE VERBOUWING VAN EEN VOORMALIG SCHOOLGEBOUW TOT KINDERDAGVERBLIJF VOOR 60 KINDEREN ISM ZAmpone ARCHITECTEN & – BENOIT VAN INNIS (kunstintegratie)

De Nieuwlandsite in Brussel werd aangekocht door de VGC om uit te bouwen als een brede-school-site met verschillende maatschappelijke actoren. Er zijn  zowel Nederlandstalige als Franstalige scholen en verschillende organisaties die zich wensen te vestigen op de site, waaronder dit het Kinderdagverblijf ‘Nieuw Kinderland’ (68 kindplaatsen).

Het kinderdagverblijf kreeg een plaats in de oksel van 2 bestaande gebouwen toegewezen op de tweede verdieping. Om hier te geraken diende er een lift + een toegangshelling geplaatst te worden. Ook bleek de voorziene oppervlakte voor het kinderdagverblijf te klein en was er geen buitenspeelruimte. Het ontwerp antwoordt op deze tekorten door een deel van het kinderdagverblijf en de buitenruimte te realiseren in overvraging buiten het gebouw.De grote betonnen luifel zorgt dus voor de buitenspeelruimte van het kinderdagverblijf alsook zal ze als afdak dienen voor de speelplaats van de naastgelegen basisschool.

Structureel is er gekozen om de betonnen structuur uit te puren in functie van de lasten die op de plaat komen met name rond de kolommen zien we dat de ribben korter tegen elkaar liggen als in de grote vlakken ertussen waar minder krachten dienen opgevangen te worden.Een helling functioneert als toegang voor zowel het KDV als voor de naastliggende school zodat er een vermenging komt tussen verschillende stromen gebruikers.Op de eerste verdieping bevindt zich de inkom van de crèche alsook alle personeelruimtes. Via een inwendige trap is de tweede verdieping bereikbaar waar zich de verschillende leefruimtes voor de kinderen bevinden. In het mideen van deze verdieping zitten alle functionele ruimtes (sanitaire units en slaapruimtes) om de rest van de ruimte zo open en bezond mogelijk te houden.

Benoît van Innis heeft het ontwerp gemaakt voor de motieven van de tegelvloeren en de kleuren van het vaste meubilair in het kinderdagverblijf.

Locatie: Brussel
Ingenieur Stabiliteit: Util

(Foto’s : Filip Dujardin)