Burobill | Ontwerpcall ‘Maak de Straat’

Ontwerpcall ‘Maak de Straat’

Eind oktober lanceerde Architectuurwijzer samen met UHasselt de ontwerpcall MAAK DE STRAAT. De oproep vroeg een interventie voor een bestaande verkavelingswijk in Zolder, met impact op de straat. Het moest gaan om een object, een event en/of een ingreep in het bestaande weefsel. Er kwamen zes voorstellen binnen, met een opvallend hoge kwaliteit.

De selectiecommissie die samenkwam op 30 januari 2017 bestond uit Barbara Roosen (UH: ArcK), Roel De Ridder (AW), Katrien Coenegrachts (RO Heusden-Zolder), Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels), Thomas Lommée (Infrastructures) en Hilde Reynders (bewoonster). De commissie heeft drie laureaten aangeduid, waarvan één team zich winnaar van de ontwerpcall mag noemen. De gehanteerde criteria waren: relevantie, creativiteit en haalbaarheid van het voorstel.

BUROBILL uit Brussel zet onder de noemer Zolder Zomert een verkavelingscamping op. Het bureau neemt zich voor om de wijk tijdens de zomermaanden tijdelijk te verdichten, aan de hand van tentjes. Zoals het team achter Zolder Zaait (laureaat 3) speelt BUROBILL in op de on(der)benutte landschappelijke kwaliteiten van de verkaveling, namelijk de voortuinen, lege kavels, bermen, enzovoort. Tijdens Zolder Zomert kan de publieke ruimte in samenwerking met allerhande bestaande (lokale) organisaties opgeladen worden met diverse activiteiten zoals een foodplaza, een entertainment stage, een muziekstage, een animal farm, …

De commissie is gecharmeerd door het mobiliserend karakter van de inzending, de vele mogelijke allianties tussen bewoners, verenigingen en organisaties, en de bredere effecten van het idee op de wijk en haar bewoners. Het voorstel stelt de huidige grenzen tussen privé en publiek in vraag. Wat betreft de haalbaarheid ziet de commissie heil in het faseren van het idee.

MEER INFO OP : http://architectuurwijzer.be/2017/03/09/maak-de-straat-winnaar-en-laureaten/