Burobill | OO19|20 KURINGEN

OO19|20 KURINGEN

UITBREIDING SCHAKELSCHOOL KURINGEN

Ons project wil de uitgangspunten van het onderwijsproject van de school zo goed mogelijk huisvesten. Een central polyvalente ruimte vormt het hart tussen de zuidgerichte klassen. Vanuit deze ruimte is in alle richtingen zicht en ontsluiting naar de buitenwereld. Deze ruimte is optimaal inzetbaar door strategisch geplaatste schuifwanden in het kader van de brede school. De buitengevels worden geperforeerd: grote raamopeningen kadreren het zicht op de omgeving.

De Schakelschool te Kuringen is een school voor bijzonder onder¬wijs (type 2 en type 8 leerlingen) met veel beweging, nabijheid, contact en interactie tussen de leerlingen, de onderwijzers en de verzorgers. De school wordt niet gemaakt door een gebouw, maar is het resultaat van een doelgericht onderwijsproject dat drijft op de gedrevenheid en het engagement van alle betrokkenen.
Ons archi¬tectuurconcept wil de uitgangspunten van het onderwijsproject zo goed mogelijk huisvesten en waar mogelijk versterken en ontwik¬kelingskansen bieden.

Het hart van het architectuurconcept wordt gevormd door de cen¬trale polyvalente ruimte, die als een ontmoetingsplein tussen de klaslokalen gelegen is. Ze fungeert als veelzijdige publieksplek die meermaals van gedaante kan en zal wisselen. Het is eenontmoetingsruimte waarin in de eerste plaats de kinderen en de leerkrachten bijzondere activiteiten kunnen ontwikkelen:
verblijfsruimte, speelruimte, tentoonstellingsruimte…

Vanuit de polyvalente ruimte is in alle windrichtingen een zicht en ontsluiting naar de buitenwe¬reld. Door strategisch geplaatste schuifdeuren kan de ruimte zowel in afzonderlijke delen of als één groot geheel functioneren, zodat ze ook in het kader van de brede school optimaal inzetbaar is. Door het sluiten van een schuifdeur aan de zijde van de polyvalente zaal kan indien gewenst meer intimiteit gecreëerd worden in het klaslokaal. Door het dak op een ingenieuze wijze vorm te geven ont¬vangen alle klassen zonlicht uit het zuiden. Het dak wordt hierdoor tevens een vijfde gevel, die een rol speelt in de ruimtelijke beleving vanuit de centrale ruimte en de klaslokalen.

Ligging: Kuringen
Opdrachtgever: GO!, de Schakelschool
programma: schoolgebouw met pv zaal en 12 klaslokalen
Oppervlakte: 1570m2
Fase: wedstrijd DBFM-procedure (OO19)
budget: 1.707.252€
I.s.m.: 1010, Studieburo Mouton, Studiebureau Boydens