Burobill | Open Oproep 3202 : Dilbeek/Groot-Bijgaarden

Open Oproep 3202 : Dilbeek/Groot-Bijgaarden

OO3202 DominiekSavio Groot Bijgaarden / Burobill als lokaal bureau voor TvBF

De individuele vleugels van de nieuwe school bevatten klassen, administratie en sport en strekken zich als vingers uit naar het landschap. De buitenruimte nestelt zich ertussen en de overdekte speelplaatsen als verlengde van elke vleugel versterken de relatie tussen binnen en buiten.

De keuze is resoluut voor twee bouwlagen, alle ruimten voor de kleuterschool op het gelijkvloers en de hele lagere school op de verdieping.

Het visueel geheel van de bestaande binnenkoer wordt bewaard en wordt heraangelegd als verhard buitensportveldje.

Een nieuwe kleuterturnzaal wordt aanpalend aan het bestaande, maar uitgeholde gebouw aangezet, waardoor ze zich met de turnzaal in de kapel en het activiteitenpleintje tot nieuwe sportinfrastructuur verbindt.

Refter en foyer met tribunetrap lopen in elkaar over, en vormen samen het centrum van de school. Het is een ruimte met hoog meervoudig gebruik: ingang, ontmoetingsplaats, naschoolse opvang, refter, toonmomenten, circulatieruimte, en …

De speelplaatsen zijn opgevat als concentrische zones rond het nieuwe schoolgebouw. De kleuters het dichtste bij met directe toegang vanuit de klassen. De lagere school speelzone daar omheen, als uitdrukking van het proces dat opgroeien op zich is: het uitbreiden van de leefwereld.