Burobill | Pastorie Oosthoven – Open Huis

Pastorie Oosthoven – Open Huis

Herbestemming van de pastorie van Oosthoven tot een kantoorruimte met publieke functies

Opdrachtgever: Vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) & vzw Bosgroep Kempen Noord (BGKN)