Burobill | Pastorie Oosthoven – Open Huis

Pastorie Oosthoven – Open Huis

LANDSCHAPSHUIS OOSTHOVEN

Herbestemming van de pastorie van Oosthoven tot een kantoorruimte met publieke functies

Opdrachtgever: Vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) & vzw Bosgroep Kempen Noord (BGKN)

Architect: BUROBILL
De pastorie van de gemeente Oosthoven wordt na 5 jaren leegstand omgetoverd tot een open ‘landschapshuis’ dat mensen en organisaties samen brengt rond thema’s als landschap, natuur, bos, stilte, erfgoed, trage wegen, toerismen, streekprodukten, etc. Het open concept maakt het gebouw en de site met grote tuin toegankelijk voor bezoekers, omwonenden, scholen en verenigingen.
Het gebouw aan de voet van de kerk is 100 jaar oud en was aan renovatie toe. De kenmerkende buitengevels (voor-en achterzijde) maken deel uit van een beschermd dorpszicht en blijven behouden. De zijgevels aan de westzijde worden opengebroken om maximaal licht binnen te brengen. Er wordt gekozen voor een glazen voorzetgevel met houten profielen die het hele gevelvlak bedekt. De gesloten delen van de bakstenen gevel blijven dus ook zichtbaar achter de glazen vlakken, tentoongesteld, uit respect voor de oorspronkelijke architectuur. Door maximale openingen te maken in de zijgevels treedt veel licht binnen in de werkruimtes en cafetaria. De voorzetgevels bestaan uit een patchwork van vlakken, geïnspireerd op de oude glas elementen van de pastorie. Donker vernist hout en licht behandeld inlands Larikshout zorgen zowel bij het interieur als het exterieur voor een speelse en subtiele aangename gevel. De oorspronkelijke houten vloeren worden terug blootgelegd, hersteld of vervangen in oorspronkelijke stijl waar het niet anders kan. Er ontstaat een mix van oude en nieuwe materialen en stijlen in het open landschapshuis.
In het hoofdgebouw bevinden zich de toegang en de kantoren, in de lagere achterbouw de cafetaria en keuken. De oude garage wordt omgebouwd tot publiek sanitair en kleedkamer voor het personeel.