Burobill | SECTION

SECTION

VERBOUWING EN UITBREIDING VAN WONING MET MUZIEKKAMER

Muziek en architectuur maken indirect gebruik van wiskundige principes (oa de gulden snede). Dit is een manier om de (dis)harmonie die eigen is aan bepaalde muzieksoorten te vertalen naar architectuur. Het ‘ordenings-principe’ in de muziekkamer wordt gebruikt om de hele woning te ordenen – een ruggengraat die doorheen de woning kronkelt en daar waar aanpassingen dienen te gebeuren, ingrijpt en harmoniseert.

Locatie: Hoogstraten

Foto’s : Nick Van Goubergen