Burobill | VIVES

VIVES

LDC VIVES – ontmoetingscentrum voor ouderen en enkele kantoren voor de gemeente

Locatie: Anderlecht

Fase: bouwaanvraag

De nieuwe locatie voor LDC Vives komt in de commerciële plint van het middelste, laagste woonblok van het appartementencomplex. De ruimte grenst aan het Martin Luther Kingplein, dat verzonken ligt, 4,80 m lager dan de Marius Renardlaan en komt tegenover de Heilige Geestkerk te liggen. Het plein heeft door zijn verdiepte ligging, de architectuur van de kerk en de zeer groene omgeving een bijzondere sfeer. De trappenpartij aan de noordzijde die toegang geeft tot het plein, ligt vooruitgeschoven en op een afstand van de gevel, waardoor een soort ‘oksel’ of ‘pocket’ ontstaat met een wat privatief karakter, hij lijkt meer bij het gebouw dan het plein te horen.

De specifieke situatie van de ligging creëert een bijzondere uitdaging voor het inrichten van kwalitatieve ruimtes in een gebouw met een relatief grote oppervlakte en met maar slechts één gevel. De constructie van de ruimte zelf bestaat uit een betonnen kolom- en balk structuur, met een betonplaat tussen het bovenliggende appartementenblok en de commerciële sokkel.

Het nieuwe ontwerp vormt een functionele puzzel en is de ruimtelijke vertaling van de visie van de organisatie: De wil tot inclusie, tot iedereen laten meetellen, de wil tot het betrekken en bereiken van een zo breed mogelijk deel van de lokale bevolking. Iedereen is welkom in het LDC Vives.

Het ontwerp ondersteunt de werking die vorm wil geven aan een warme samenleving. Het toont een krachtig gebaar, dat van de omarming. “Kom maain sjoeke, da’k aa embrasseir!” De centrale ontmoetingsruimte, de grootste functie in oppervlakte, en tegelijk degene waar de meeste andere functies van het LDC mee in verbinding moeten staan, is geen rechthoekige doos, maar een brede en zachte ronding, die van de voorgevel af diep in de ruimte leidt. Ze haalt het licht en het plein binnen in het gebouw. Ze trekt zich niks aan van de rigide logica van kolommen, balken en beton, en doet wat een ontmoetingsruimte moet doen: zich ongegeneerd openstellen naar de omgeving.

Dit krachtig architecturaal gebaar maakt LDC Vives zichtbaar op het plein en zorgt ervoor dat het dienstencentrum mee kan bijdragen aan het activeren van het plein door een quasi drempelloze aansluiting.

BUROBILL ism Tech 3 en Lime ingenieursbureau